Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? O?Ui??Oi?? - مؤسسة الجوهرة للتغذیة و الرشاقة

Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? O?Ui??Oi??

O?U?U?O?Oi??Oi??U?US O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??” Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi??”

_MG_9969Ui??Oi??O?O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?U? U? O?US O?Oi??Ui?? O?O?O?O? Oi??Oi??Ui??Oi?? O?U?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??U?O?Ui??OY U? Ui??Ui?? Ui??Oi?? O?O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Ui??U? O?Ui??Ui??Ui??US O?Ui??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Ui??O? O?Oi??Oi??O?O?US U?US Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui??( 1972Ui??) Ui??Oi??Ui?? U?O?Ui??US U?US Oi??Ui??U? Oi??Ui??U?Ui??O? (82Ui??O?Ui??)O? O?Ui??Oi??US (25O?Oi??Ui??Oi??Ui??) U? U?O?O?U?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??U?Ui??US Ui??O? O?U?Ui??Ui??U? Ui??O?O?O?O? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??US Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Ui??!

U? Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??O? U? U?O?Ui??US U?US O?U?Oi??O?Oi?? U? Ui??Ui??O? O?Oi??U?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??US Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?U? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??O? Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui?? (1994Ui??) O?Oi??O?Oi?? U?O?Ui??US (108Ui??O?Ui??) U? O?Ui??Oi??US (47O?Oi??Ui??Oi??Ui??)Oi?? Ai??Oi??Ui??Oi??US O?O?Oi??Ui??US Ui??O?O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? U?Oi??Oi??O? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??USO? Ui??Oi??Oi??O?US O? Ui??O?Ui??! O?Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??! Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??Ui??Ui??O? Ui??Oi??Oi??Oi??O?O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??.

Oi??Ui?? O?O?O?O? Ui??Oi??Oi??Ui??O?Oi??O? U?Oi??O?O?Oi?? U?US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? U? O?O?O? O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?O?Oi?? O?O?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi??O? O?Ui??U? Oi??Oi??Ui??Ui??O?USO? Ui??US Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?US Ui??O?Ui??Ui??O?Ui??Oi?? U?Ui??O?O?O?Ui??Oi?? O?O?Ui??Oi?? Ui??O?O?Oi??O?O?Ui??US U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? O?Ui??U? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?U? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??.

Ui??Oi??U? O?O?O?U?O?Oi??Ui?? O?Ui??U? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Oi??O? Ui??O? Oi??Ui??O?O?O?O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?U?O?Oi?? Ui??O?Oi??O? U?O?Ui??US Ui??O? Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui??O?Oi??Oi??(200/5 Ui??O?Ui??)O? O?Oi??O?O?O? O?O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? U?O?Ui??Oi??Ui??US..! U?Ui??Oi??O? Ui??Ui??U?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? O?Ui?? O?U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??US Oi??Ui??Ui??O?Ui??O? Ui??O?Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??O?Ui??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?Oi?? O?U?Oi??Ui??Ui??O? U? Ui??US:

1- O?Ui??O?Ui??Oi??Ui??US Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??.

2- Oi??Ui??O?O?O?O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??UZO?UZUi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??U?U?Oi?? O?Oi??Oi??O?O?US.

3- O?Oi??O?U?O? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??(O?O?U?O?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui??Oi??).

4- Oi??Ui??O?O?O?U?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi?? U?U?Oi??O? U?U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Ui??US.

5- Oi??Ui??O?O?O?U?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?U?Oi??Oi??.

U?Ui??Oi?? Ui??US O?Ui??Oi??Ui?? O?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?O?Oi?? Oi??O?U? U?Oi??O?O? Ui??U?O?US U?Oi??Ui??U?Oi??Ui?? O?Ui??U? Ui??U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O?Oi??Ui??… U?Oi??O?U?O? O?O?Ui??Ui?? O?U?Ui??US Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??(88 Ui??O?Oi??Ui??) U?O?Ui??O?Ui??O? O?Ui??Oi??Ui??US ..! O?O?O? O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? (108) U?O?Oi??O?Ui??O? O?Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?O?Ui??Oi??.

Ui??O?Ui??! O?O?O?Oi??O?O? U?O?Ui??Ui?? O?Ui??U?Ui??Oi?? O?Ui??Ui??U?Ui??(20Ui??O?Ui??) Ui??Ui?? U?O?Ui??USO? O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?US O?Ui??Oi??Oi??Ui??O? O?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?O? U?U?Ui??Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??U?Oi??:

1- O?Oi??Ui?? Ui??Oi??U?Ui??Oi?? O?O?U?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??O?O? Oi??Ui??O?US Ui??Ui??O? O?O?O?O?Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??O?Ui??U?Oi??O? Oi??U?Oi??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??US.2322

2- O?Oi??O?Oi??O? O?U?Oi?? Ui??O?O?Oi??Oi??U? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??U?U?U?Oi??.

3- O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?US U?O?Oi??Oi??Oi?? O?U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Oi??.

4- O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Ui?? U? Oi??Ui??O?Ui??U?O? Oi??Ui??O?Oi??U?O?O? Oi??Ui??Oi??US Ui??Ui??O? O?O?O?Oi?? O?Ui?? O?Ui??O? Oi??O?U?O? O?Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui??US.

5- Oi??Ui??U?Oi??U?Ui?? O?Ui??U? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?O?Oi??.

6- Oi??Oi??U?Ui??US U?O?Ui??Ui??Ui?? O?Ui??U?Ui??Oi?? O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O?Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??O? O?U?O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O?Oi??O? O?O?O? O?Ui?? Ui??Ui??O? O?O?Oi??Ui??US Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??.

Ui??Oi?? O?Oi??U?US O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??O?O?U?O? O?O?Ui??Ui??Ui??US Ui??Ui??O? O?O?O?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??O?U?O?Oi?? U?US O?Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US U?US Oi??Ui??O?O?O?U?O?U?Ui?? Oi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Ui??US Ui??Ui?? O?O?Ui??O? O?Ui??Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??O? U?Ui??Ui??Ui?? U?O?O?O? O?Ui??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?O?O?U?O?U?Ui?? Oi??Ui??O?U?Ui??U?Ui?? O?O?O? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?U?Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?US O?U?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??(1994Ui??).

Oi??O?Ui??Ui??Oi?? U?O?Oi??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O? O?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Ui??O? Oi??Oi??Ui??O? U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O?Oi?? Ui??O? O?Ui??O?Ui??O? U? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??Oi?? Ui??O? U?Ui??Ui??O?O? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??Oi?? Oi??U?U?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Ui??Oi??! U?Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??U?O? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??! U?Oi??Ui??Ui??U?O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Oi??Ui??O? O?Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??U?O? Ui??U?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?O?Oi??O?Oi?? Ui??Oi??U?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?U?O?O? U?O?Oi??Oi??Oi??O? O?Ui??O?Oi??O?U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?O? O?Ui??U? O?Oi??O?Ui??.

U?Ui??Ui??Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui?? 1994 Ui?? Oi??Ui??O?US O?O?O?O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?U?Ui??O?Ui??US Ui??O? O?O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui?? U?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??.

U?Oi??Ui??U?U?Ui?? U? O?Ui??Oi?? O?Ui??O?O? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O? U?Ui??Ui??Ui??US O?O?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? 9 O?Ui??U?Oi??O? Ui??Oi??O? U?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?U?O? O?Ui??U?O? Oi??Ui??U?O?Ui?? O?U?Ui?? Oi??Ui??O?O?U?U?Oi??.

Ui??Oi?? O?Ui?? O?Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?O?Oi??O? Oi??O?U? O?O?O?O? O?U?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?O?Ui??U?Ui?? O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??O?Ui??O?Ui?? Ui??Ui??Ui?? U?O? Oi??Ui??O?U?Ui?? U?O?Ui??Ui??Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??OY O?O?O?O? O?Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??U? O?Ui??U?Oi??Oi??O?O? U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?US U?Oi??Ui??O? Ui??Ui??Oi?? O?O?Oi??Ui??O?Ui??US Ui??O?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi?? U?US O?Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?O?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??.

photo_2016-05-02_09-30-23Ui??Ui??O? O?O?O?Oi??- U?O?Ui??Oi?? O?O?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??- O?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? O?Ui??Oi??O? O?Ui??U?Ui?? Ui??O?O?U?Ui??Oi?? Oi??O?U? Ui??O?U? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??O?U?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?Oi?? Ui??Ui??Ui??Ui??O? U?Ui??Oi??O?O?Oi??Ui??US Ui??U? Ui??Ui??O?: O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U?O?Ui??Ui?? Oi??O?U? O?Ui??Ui??Oi??Oi??US Oi??Ui??O?Oi??O?Oi??O?O? U?O?Ui??O?O? O?Ui??U? O?Ui??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O?U?Ui?? O?Ui??U? Ui??Oi??Oi??Ui??U?O? U?US O?U?Oi??O?O?US Oi??Ui??Oi??O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??.

U?O?U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? U? O?O?O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O?U?Ui?? U?US O?U?Oi??O?Oi?? O?U?Oi?? Ui??O?U?Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??US Oi??Ui??Ui??O?O?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??O?O?O?U?O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?O? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??U?O?Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??U?O? O?O?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? O?O?U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Oi??U?Oi??Ui?? U?Ui??Oi??O?O? O?U?Oi??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui?? U?O?O?Ui??O?Ui?? Oi??Ui??U?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??U?Oi??.

U?O?Ui??O?O? O?Ui??U? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??U?O? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi?? O?Ui??U?Ui??Oi??O? U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U?O?O?O?O?US Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O? Ui??O?Oi??U?U?Ui?? Ui??O?Oi??O?U?O? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??O?Ui??U?Oi?? O?Ui??U? Ui??O?Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??U?Oi??Oi??U?Oi??O? U?O?O?O? Oi??Ui??U?O? Ui??Oi??Ui??U?Oi?? O?O?O?O?Oi??Ui??O? O?O?Ui??Oi?? O?O?Ui??Oi?? U?Oi??Ui??O? O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi??O? U?Oi??Ui??O?US Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi?? U?Oi??U?O? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??O? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U? O?Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Ui??Ui?? U?U?O? O?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? U?US O?Oi??O?U?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi?? Oi??U?Oi?? O?O?O?Oi??O?O? O?Oi??U?U?Ui??Ui?? O?Ui??U? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??US U?Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?U?Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi?? O?O?O?Ui??O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?U? O?Oi??O?Oi?? O?U?O?U?O?Ui??Ui??O? O?O?O? O?Ui?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??U?O?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??Oi??O? U?U?US O?U?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??O?Oi?? U?O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??(Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?O?) Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O?O? Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O?: Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?Ui??O? Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?O? Ui??U?O?Oi??U?Ui?? O?Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?U?Ui??Ui??U?Oi??Ui?? O?Ui??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??O?Oi?? O? O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??U?O? U?US U?O?Ui??Ui?? O?O?O?Ui??Oi??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui??Ui??O? U?U?O?Oi??U?Ui?? O?Ui??U? Oi??Ui??U?U?Oi?? O?Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??O?U?O?Oi??Ui?? Ui??Oi??O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??U?Oi??U?Ui??Ui?? Ui??Ui??U?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?U?O?USO? U?U?US O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??U?Oi?? O?O?Oi??Ui??O?U?Ui?? U?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??U?Oi??.

U?O?Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Ui??Ui??O? Ui??Ui?? O?O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? O?Ui?? Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??U?Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi??O? U? O?Oi??U?O? Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? (54) Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??O? Ui??O?Ui??Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?O?Ui??U? Oi??U?O? O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? U?O?O?Oi??U?O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O? Ui??Ui??O? O?O?O? Oi??O?Oi??O?Oi??O? Ui??O?Ui??Oi??Ui??U?Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi??.

U?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui?? 1996Ui?? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??O? U?Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?US Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??Oi??O?O?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?US O?Ui??Oi??Ui??Oi??O? O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??U?Ui?? O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi??. U?O?Ui??O?Ui??U? O?Oi??Ui?? 2002Ui?? U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?O? Ui??Oi??Ui??O? O?O?U?Oi?? O?Ui??U? Ui??O?O?Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?Ui??(66%) O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??O?O? O?Oi??O?U?Ui??Ui??Oi?? O?U? O?Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??O?US Ui??O?Oi??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi??O? Ui??Oi??Ui??O? Ui??O? O?Oi??Ui??Ui??O? Ui??Ui??U?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??(29%).

large-3122158744811197788O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O? O?Ui?? O?Oi??O?O? O?O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui??O?:

O?Ui??Ui?? Ui??O?O?Oi?? 70% U?O?U?O? Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??U?Oi?? U?Ui??O?O?Oi?? 30% Oi??Ui??Ui??O?O?Ui?? U?O?U?O? U?Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?O? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?O?O?U?O?U?Ui??.

U?O?O?O? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?O?O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Oi??U?O? Ui??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi?? Ui??U?Oi??Oi??U?O? Ui??Oi??U?Oi??Oi??. O?Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?U?U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??O? O?Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Oi??Oi??U?Oi??O? U?O?Oi??U?O? O?Ui??U? Ui??Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??Ui??Ui?? O?Ui?? U?O?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??U? U?US O?Ui??Oi??U?Oi?? Ui??Oi??O?U?O? U?Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?O?O?U?O?U?Ui??.Ai?? U?O?O?O? O?Ui??O?Ui??Oi??O? Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??U?O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi??Ui??O?U?Ui??O? O?O?O?O? O?O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?U?U?O?Oi??U?Oi?? Ui??O?Ui??Ui??U?Ui?? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?O?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi??.

O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O? U?O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi?? O?O?Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??U?O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi??Ui??O?U?Ui?? O?Ui??Ui??O?Oi??Oi??(1Ui??O?Ui??) U?US Oi??Ui??O?O?O?U?O? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O?O? U?Ui??Ui??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??U?O?Ui??Oi?? O?O?Ui??Ui??U?Ui?? O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??O?O? Ui??U?Ui??U?O?Oi??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??O?O?O?U?O? O?Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U?US Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?O?O?U?U?Ui??Oi?? U?U?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??U?U?Ui??Oi?? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? O?O?Oi??O?Oi?? Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??U? Ui??O? O?Ui??Ui??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??O?U?Oi??Ui?? U?O?U?Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?U?Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi??Oi??O? U?Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi?? O?U?Oi??O?US O?Ui??U? O?U?Oi??Oi??O? O?Oi??O?Ui??Oi??Ui?? U?US O?Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??O?U?O?US Ui??Oi??Ui??U? Oi??Ui??Oi??U?Ui??.

جمیع الحقوق محفوظة للدكتور محمدصادق الكرماني - 2016©